Consumer insight
מי אנחנו
פרסומים
 
 

מחקרי שוק יעודיים

בחירת כלי המחקר האופטימלי, למול מטרות המחקר ושימושים צפויים בתוצרי המחקר, תוך ניצול למעלה מ 20 שנות ניסיון במחקר שיווקי. מיקסום התועלת מכל מחקר, כמותני ואיכותני, באמצעות ניהול תהליכי מחקר וחידוד הבריף וכן השוואה למידע קודם.
שיתוף פעולה עם מכוני המחקר בתפקיד ה brand keeper בהגדרת קהלי המחקר, בחירת שיטת הדגימה וגודל המדגם, בנית גיידליין ושאלונים ופיקוח על עבודת המנחים והניתוח באיכותני. הסקת מסקנות שיווקיות יישומיות, כשלב נוסף, לאחר מסקנות מכוני המחקר.

שימוש בטכניקות ייחודיות מובנות למחקרי insight (פרי פיתוח של 'פוקוס – פסיכולוגיה ושיווק'):

טכניקת הכאוס
טכניקת ההדבקה
טכניקת ניתוח סתירות
טכניקת הגילוי / הבקרה

* הסתכלות בדרך אחרת על תופעות מוכרות
* חיבור בין נושאים שלכאורה אינם קשורים

מומחיות במחקרי:

תובנות צרכנים
focus group - קבוצות מיקוד, מיני קבוצות
ראיונות עומק אישיים פנים אל פנים, ראיונות משפחתיים וראיונות זוגיים
תצפיות משתתפות ובלתי משתתפות
מחקר אנתרופולוגי ועבודת שטח עבור גופים בינלאומיים כגון Censydiam (בעבור עלית), GJM (בעבור מעברות), Green lights (בעבור Philip Morris)  ו MASMI (בעבור BAT).
 

יישומים
ותוצרים
 
לקוחות
 
Consumer insight | צמיחת מותגים | כינוס מותגים | התנהגות צרכנים | בניית אתרים